Hartelijk welkom !

Gezien mijn jarenlange ervaring, opgebouwde expertise en wetenschappelijk onderzoek  op een dienst fertiliteit en materniteit van een algemeen ziekenhuis, kan u bij mij terecht voor psychologische begeleiding rond:

- Fertiliteitsproblemen/ Ongewenste kinderloosheid

- Moeilijke/ hoogrisico zwangerschap/ Peri- & post-natale depressie

- Relatieproblemen

 U kan uiteraard ook terecht voor een brede waaier aan andere psychologische problemen (voor meer info zie: www.dedreesch.be)

- Depressieve symptomen

- Angstklachten

- Burn-out

- Levensfaseproblemen 

- Overmatig piekeren

- Terugkerende patronen (in de omgang met anderen, ...)

- Omgaan met chronische ziekte (patiënt, partner en/of mantelzorger)

- Gecompliceerde rouw

- Identiteitsproblemen

- Traumatische ervaringen

- Persoonlijkheidsproblemen